cennik

kids hh/dh
1 X w tyg


110 PLN
m-c

KARNET
2 x w tyg

180 PLN
m-c

KARNET
OPEN

270 PLN
m-c

JOGA LUB STRETCHING

69 PLN
m-c

KARNET
1 x w tyg

120 PLN
m-c

KARNET
3 x w tyg

220 PLN
m-c

KARNET
OPEN FAMILY

370 PLN
m-c

JOGA + STRETCHING

120 PLN
m-c

POJEDYNCZA
KLASA


40 PLN

* Opłata miesięczna jest stała, płatna w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego każdego miesiąca (wszystkie niewykorzystane zajęcia można odrobić z inną grupą w okresie do 30 dni od nieobecności)

* Dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach przeznaczonych dla młodzieży oraz osób dorosłych

* Numer konta Studio Tańca ENZYM 66 1090 1098 0000 0001 0426 8246

(w tytule prosimy podać imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz grupę)